ANALIZA KRVNEGA OBTOKA POD VPLIVOM MINERALNE SMOLE

Pot krvi po telesu imenujemo krvni obtok. Žile, ki vodijo kri v srce, so dovodnice; žile pa, ki odvajajo kri iz srca, so odvodnice. Iz levega prekata izstopa velika žila odvodnica, aorta, ki zavije v loku navzdol. Od nje se zapored cepijo žile za vse dele in organe telesa. Iz desnega prekata pa izstopa žila, ki vodi venozno kri v pljuča. To žilo imenujemo pljučno odvodnico. Ko se po skrčitvi preddvora sprostita, vsrkata kri iz žil, ki vodijo vanju. In sicer vstopa v levi preddvor dovodnica iz pljuč - pljučna dovodnica ali pljučna vena; v desni preddvor pa dovodnica, v katero so se strnile vse vene telesa. To je telesna dovodnica ali telesna vena.

Krajša pot krvi, to je iz desnega prekata skozi pljuča in nazaj v levi preddvor, je mali ali pljučni krvni obtok. Daljša pa je pot krvi iz levega prekata po telesu in nazaj v desni preddvor. To je veliki ali telesni krvni obtok.

Vsaka arterija se v organih in tkivih cepi v vedno tanjše žilice, najtanjše imenujemo lasnice. Tako se razcepijo v pljučih tudi vene v kapilare. V telesnih kapilarah se izmenjavajo snovi. In sicer gredo kisik in hranilne snovi v celice, iz celic pa kri pobere razkrojnine. V pljučnih kapilarah sprejme kri kisik, odda pa ogljikov dioksid in nekaj vode. Kapilare imajo zelo tanke stene, tako da snovi lahko prestopajo skoznje.

Prav tak krvni obtok kot človek imajo vsi sesalci in ptiči. Ti imajo stalno telesno temperaturo in jim je potrebno precej hrane in kisika, da lahko proizvajajo celice dovolj toplote.

Analiza sposobnosti stimulacije krvnega obtoka z mineralno smolo je posebno zanimiva. Tovrstna stimulacija se dobro izkaže pri različnih vrstah terapij s citostatiki, pri zaviranju rasti rakastih tvorb, pri zastrupitvah ipd. Mnogi znanstveniki so raziskovali vpliv mineralne smole na obtok krvi in nekatere funkcije v zvezi z njim.

V poskusu, kjer so skupini 20 kuncem aplicirali odmerke 50 mg/kg telesne mase mineralne smole, so Z. Kozlovska s soavtorji leta 1972 po 20 dneh dokazali zvišanje števila eritrocitov za 29 %, ter hemoglobina za 18,5 %. Število levkocitov je že šesti dan zraslo za 26 %, število trombocitov pa se je že tretji dan poskusa povečalo za 30 %, po 30 dneh pa celo za 98 %.

K. T. Tadžijev je s sodelavci leta 1971 preučeval sestavo periferne krvi in morfologijo kostnega mozga ter vranice pri podganah. Aplicirano jim je bilo 500 mg/kg telesne mase mineralne smole dnevno. Po sedmih dneh se je število levkocitov v periferni krvi povečalo za 43 %. Sestava kostnega mozga in vranice sta se spremenila, slika periferne krvi pa se ni bistveno spremenila.

Pri izvajanju obsežnega poskusa z mineralno smolo, kjer so zdravili podgane in pse, ki so bolehali za različnimi boleznimi, pri čemer so bile živali izbrane naključno, so avtorji dokazali, da se je že 12 do 15 dni po pričetku zdravljenja zelo popravila ali popolnoma normalizirala sestava običajnih elementov kostnega mozga in periferne krvi. Pri tem je preživelo 35 % več živali v primerjavi z drugo skupino, ki ni prejemala smole.

Rezultate zdravljenja poskusnih poškodb krvnega obtoka so objavili leta 1972 avtorji V. V. Karpova, A. L. Šinkarenko, V. Kozlovska in J. I. Nuralijev. Pri zastrupitvi kuncev z benzolom sta V. V. Karpova in A. L. Šinkarenko ugotovila naglo zmanjšanje števila levkocitov in eritrocitov. Pri tem živali niso poginile. V. Kozlovska je v analitičnih poskusih prišla do sklepa o smiselnosti sočasnega dodajanja mineralne smole bolnikom, zdravljenim zaradi zastrupitve z benzolom.

Preglednica 3: Vpliv mineralne smole na kunce pri zastrupitvi z benzolom (po J. I. Nuralijevu)

Pokazatelji

Kontrolna skupina živali

Živali tretirane z mumio

Povp. vrednost podaljšanja življenja, (dni)

Masa telesa čez 2 tedna (±  % )

Masa telesa čez 4 tedne (±  % )

Število hemoglobina, eritrocitov, levkocitov

    8,3

 - 18

  - 8,5

močno znižano

  10

   - 11,5

 + 5

bez sprememb

 

V preglednici 3 so prikazani rezultati zdravljenja kuncev z mumio po zastrupitvi z benzolom. Pri živalih so se ob koncu meseca popolnoma normalizirali pokazatelji krvi. Telesna masa se je povečala za 5 %.

Veliko zanimanje je pokazala serija poročil T. R. Abdurahmanova in sodelavcev v letih 1970 – 1973. Uporaba smole mumio pri zdravljenju bolnikov s tromboflebitisi spodnjih okončin. Mineralna smola je bila predpisana deset dni, 50 bolnikom v dozi 200 mg/dnevno. Bolniki v tem času niso prejemali drugih zdravil. Poskuse je izvedla kandidatka za doktorsko disertacijo K. K. Vakasova 1972. Pri vseh bolnikih je opaženo izboljšanje funkcije strjevanja krvi. V nekaterih primerih je bilo strjevanje krvi upočasnjeno na 15 do 20 minut, pri nobenemu od bolnikov krvni obtok ni bil spremenjen. Bolečine v okončinah so izginile v štirih do sedmih dneh, otekline pa v treh do osmih dneh. Pri polovici bolnikov se je temperatura kože povzdignila za 3,1 do 3,7º C, kar priča o izboljšanju arterijske, kapilarne ter venozne cirkulacije krvi. To dokazuje, da je bil do pričetka zdravljenja oscilografski indeks zbolele noge 0,1 mm, v primerjavi z zdravo nogo, kjer je znašal 3 - 4 mm. Po zdravljenju se je oscilografski indeks zvišal na zboleli nogi do 6,5 mm, pri zdravi nogi 7,5 mm. Pri bolnikih je analiza urina pokazala normalno stanje, količina hemoglobina se je povečala za 1 do 1,5 %. Smolo mumio so uspešno uporabili kot zdravilo pri številnih bolnikih, ki so oboleli za tromboflebitisom.